Voor u als bewoner

Verduurzamen

De woning waarin u woont is bouwkundig in goede staat, toch wil de eigenaar zorgdragen voor een toekomst bestendig gebouw. Tijdens dit project speelt duurzaamheid een belangrijke rol en zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar:

  • Vervangen van kozijnen en balkon deuren inclusief beglazing; 
  • Isolatie van dak en vloer;
  • Verbeteren cv-warmte voorziening;
  • Plaatsen PV (zonnepanelen);
  • Ledverlichting algemene ruimte;
  • Verbetering ventilatiesysteem.

Na de uitvoering van de werkzaamheden woont u in een energiezuinig en comfortabele woning. Met een betere ventilatie ontstaat een beter leefklimaat. Daarnaast speelt uiterlijk ook een rol, de woontorens krijgen een esthetische upgrade. U woont straks in een frisse en moderne woontoren!

Indicatie duur werkzaamheden

 

Op dit moment zitten wij nog in de SO (schetsontwerp) fase. Dat wil zeggen dat er nog geen details of aannemer bekend zijn. Er is een ecologische ontheffing ontvangen voor de periode van 1 april tot 1 december, in deze periode mogen wij de woontorens in de steigers plaatsen. Omdat er veel vragen zijn omtrent de planning treft u hieronder een indicatieve planning aan (op basis van beschikbaarheid aannemer), hieraan kunnen geen rechten worden ontleend: 

Duurzaamheidswerkzaamheden woontoren algemeen, deze werkzaamheden worden nog nader ingepland, er is geen steiger nodig voor deze werkzaamheden:
A – Dakisolatie
B – Isolatie onderzijde 2e verdieping (isolatie wordt
aangebracht tegen het plafond van de berging)
C – Het bij plaatsen van een warmtepomp in de centrale technische ruimte. Van deze werkzaamheden zult u geen hinder ervaren. 
D – Plaatsen zonnepanelen op het dak (32 stuks)

In uw woning, deze werkzaamheden lopen parallel met het vervangen van de kozijnen:
A – Thermostaatkranen plaatsen indien er op een radiator        geen thermostaatkraan aanwezig is.
B – Uw woning wordt voorzien van CO-2 gestuurde
afzuigroosters in de keuken, toilet en badkamer.

Gevel, deze werkzaamheden zullen plaats vinden in de periode van 1 april t/m 1 december 2021:
A – Plaatsing steiger per toren 17 weken 
B – Vervangen kozijnen en balkondeuren inclusief beglazing           1 woning per dag (mogelijk 2e dag afwerking), 1 verdieping per week
C – Vervanging balkon reling
D- Schilderwerk betonrand en plafonds balkon

Lifthallen, deze werkzaamheden worden nog nader ingepland:

A – Het verwijderen van asbesthoudend zeil rondom de lift op alle
verdiepingen. Dit zal in twee fases gebeuren, de hal zal voor de helft worden ingepakt. 1 dag zal 1 kant worden gesaneerd en kunt u via de trap 1 verdieping naar beneden, vervolgens verder met de lift. De andere dag zal de andere kant worden gesaneerd. U kunt op de dag dat uw helft wordt gesaneerd van 8.00 uur tot 17.00 uur uw woning niet uit of als u besluit weg te gaan niet in.  
B – Betimmering lifthal, het aanbrengen van kunststofpanelen op de liftschacht en op de wand tegenover de in/uit gang van de lift (de lift blijft beschikbaar). 
C – Schilderen overige wanden en plafonds

Esthetische aanpassingen entrée, dit kan in het voorjaar 2021 uitgevoerd worden. Hiervoor hebben wij geen steigers nodig:
A – Trap voor de entrée verplaatsen en helling verlengen
B – De gevel wordt gestukt en krijgt een donkergrijze kleur
C – Naast de entrée kunststofpanelen met houtlook plaatsen
D – Brievenbussen aan de zijkant van de entrée aan de buitenzijde plaatsen.
E – Entrée voorzijde vervangen en naar achter plaatsen

F – Entrée pui achterzijde vervangen en naar voren geplaatst bij toren 301 t/m 390

 

Voorbereiding

  

U heeft het misschien nog niet gemerkt, maar achter de schermen zijn wij al druk met de voorbereidingen en zijn er diverse bezoeken en opnames op locatie geweest. Zo is er ecologisch onderzoek gedaan naar beschermde flora en fauna. Hierbij zijn beschermde vleermuizen aangetroffen. Voor de goede orde, deze dwergvleermuizen zijn niet de in de media genoemde virusdragers uit China en vormen géén gevaar voor uw gezondheid.

Om de vleermuizen een tijdelijke huisvesting te verstrekken zijn in totaal 12 vleermuiskasten geplaatst, onder andere bij de kinderboerderij en aan diverse gevels van de naast gelegen woontorens. Het is belangrijk om de leefomgeving van de vleermuizen voldoende te waarborgen tijdens de renovatie. Dit is reeds afgerond en vastgelegd in een ontheffing vanuit de gemeente.

Zoals u reeds heeft kunnen zien is de architect ME-2 architecten, al gestart met het ontwerp van de torens. Dit plan zal in de komende tijd nog verder uitgewerkt worden.

Informatiepunt

In toren N (Staalmeesterslaan 201 t/m 290 (begane grond) hebben wij speciaal voor dit project een informatiepunt ingericht. Paul van der Veen en Bianca Doornenbal (Sylryk Projectmanagement) zijn op diverse aangekondigde momenten aanwezig. 

Wat betekent de renovatie voor uw woonlasten?

Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer heeft besloten om beide woontorens te verduurzamen. Dit betekent dat beide woontorens een moderne uitstraling krijgen en energiezuinig worden.

De werkzaamheden voor het verduurzamen van uw woning, hebben mogelijk een positief effect op uw maandelijkse energielasten. Door de besparende maatregelen wordt uw energieverbruik na verwachting lager, terwijl uw wooncomfort toeneemt.

Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer heeft besloten dat de investeringskosten voor deze renovatie en duurzaamheidsmaatregelen volledig voor rekening van verhuurder komt. Dit betekent dat u als huurder geen extra huurverhoging krijgt voor deze renovatie en duurzame maatregelen. Dit staat los van de jaarlijkse reguliere huurverhogingen en verhoging bij upgrading van uw woning, bijvoorbeeld vervangen keuken. (van der Linden).

De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat zij in 2040 aardgas neutraal wil zijn.  Energiebesparingen staan hierbij centraal. Amsterdam produceert maximaal duurzame elektriciteit. Zo zal in 2030, 80% van de elektriciteit die huishoudens gebruiken, opgewekt worden uit zon- en windenergie. Met dit project draagt Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer haar steentje bij voor deze ambitie. 

Werkzaamheden

Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer gaat uw woning verbeteren door energiebesparende maatregelen toe te passen en esthetische verbeteringen uitvoeren aan de woontorens. De complete verbouwing betreft de volgende werkzaamheden: