Leefbaarheid

Tijdens de uitvoering kunt u in uw woning blijven wonen. Onze vakmensen gaan netjes te werk en doen er alles aan om de overlast te beperken. Toch is helaas niet alle overlast te voorkomen. De maatregelen die wij treffen om de overlast te beperken beschrijven wij hieronder. 

Wij zullen u als huurder zo goed mogelijk proberen te informeren gedurende het gehele proces. Mocht u desondanks informatie missen of niet tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

 

Hieronder een overzicht van de onderwerpen

 • Bescherming van uw vloer en meubels
 • Huisdieren
 • Bent u thuis?
 • Overdag in de gezamenlijke huiskamer
 • Geen warm water
 • Tijdelijke stroomonderbreking
 • Veiligheid
 • Hijswerkzaamheden
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Overlast
 • Coronavirus

Bescherming van uw vloer en meubels

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke bezittingen. We stellen alles in het werk om stof zoveel mogelijk te voorkomen, maar er zal door de werkzaamheden sprake zijn van stof in uw woning. We dekken de vloer waar gewerkt wordt af met afdekmateriaal.

Om de werkzaamheden goed uit te voeren en schade aan uw spullen te voorkomen hebben de vakmensen een vrije werkruimte nodig van minimaal anderhalve meter. Tevens vragen wij u:

 • De jaloezieën, vitrage, overgordijnen en dergelijke te verwijderen, om schade te voorkomen.
 • De werkruimtes voldoende vrij te maken van uw eigendommen of obstakels.
 • Kostbare en waardevolle spullen veilig op te bergen.
 • Kleine en hangende spullen veilig op te bergen • Stofgevoelige apparatuur af te dekken. (afdekfolie beschikbaar in het informatiepunt)
 • Een vrije werkruimte op het balkon te maken.
 • De werkzaamheden vinden plaats tussen ca. 7:00 en 16:00 uur. U kunt zich daar de dag en avond erop voorbereiden.

Huisdieren

U bent zelf verantwoordelijke voor uw huisdieren. Wij doen ons best om de overlast ook voor uw huisdier te beperken. Tijdens de werkzaamheden kan uw voordeur regelmatig openstaan als werklieden in- en uitlopen. Ook wanneer kozijnen geplaats worden, zijn uw ramen en deuren geopend. De werkzaamheden brengen extra geluid met zich mee zoals boren en zagen. We beseffen ons dat dit voor huisdieren de nodige overlast kan geven. In sommige situaties is het beter om tijdelijk ergens anders onderdak voor uw huisdier te regelen.

Bent u thuis?

Vindt u het prettig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn? Of bent u juist overdag niet thuis? Wij vinden het belangrijk om samen tot een goede oplossing te komen en samen met de uitvoerder kunt u de mogelijkheden bespreken. Van hem krijgt u ook een persoonlijke planning zodat u precies weet waar, wanneer en wat er gaat gebeuren.

Overdag kunt u terecht in de gezamenlijke huiskamer

Er zal een rustwoning worden ingericht. Deze fungeert als gezamenlijke/gedeelde huiskamer voor u en uw buurtbewoners en is bereikbaar met een lift. De woning is gemeubileerd en er is wifi verbinding aanwezig zodat kinderen er bijvoorbeeld hun huiswerk kunnen maken en volwassenen zich kunnen ontspannen. Wij verzoeken u de woning na gebruik netjes en schoon achter te laten en de sleutel terug te hangen in het sleutelkluisje. LET OP: er mag niet gerookt worden. De uitvoerder legt u uit hoe u voor, tijdens en na werktijd toegang heeft tot de rustwoning.

Veiligheid

Tijdens onze werkzaamheden veranderd uw woning. Wij plaatsen bijvoorbeeld een steiger rondom de toren, brengen bouwmaterialen en containers mee en verrichten hijswerkzaamheden met een bouwkraan. Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden.

Geen warm water

Tijdens werkzaamheden aan de cv heeft u tijdelijk  verwarming. Bij koude dagen zorgen wij voor tijdelijke verwarmingsvoorzieningen zoals een elektrische kachel. Op de dag dat wij het bestaande glas verwijderen en uw kozijnen plaatsen, kunnen wij uw woning helaas niet op temperatuur houden. U bent dan van harte welkom in de rustwoning.

Tijdelijke stroomonderbreking

Tijdens onze werkzaamheden is het mogelijk dat op momenten de hoofdschakelaar van de stroom wordt uitgezet. Dit zal maximaal 1 uur duren, daarna heeft  u weer beschikking over het stroom. Laat het de uitvoerder weten als uw apparatuur continu stroom nodig heeft.

Hijswerkzaamheden

Voor het plaatsen van de nieuwe dak- en gevelelementen werken wij met een bouwkraan. Wij informeren u wanneer wij hijswerkzaamheden voor uw woning verrichten en wat wij daarbij van u verwachten. De wet schrijft ons voor dat alléén bouwpersoneel zich mag bevinden binnen het draaibereik van de bouwkraan of in de woning waar werkzaamheden worden verricht. We sommeren u achter de linten en hekken te blijven. 

Veiligheidsmaatregelen

Onze medewerkers hebben ervaring met de werkzaamheden en zijn bekend met bijbehorende risico’s. Hoe beperken we de mogelijke risico’s voor u?

 • Bouwmaterialen en bouwafval bergen we zorgvuldig op in bijvoorbeeld containers;
 • We gebruiken wegwijsborden om veilige loopgebieden aan te wijzen;
 • We plaatsen afzethekjes bij werkzaamheden;
 • We zetten gedeeltelijk uw woonomgeving af als een bouwkraan aanwezig is;
 • We zetten het werkgebied af bij asbestsanering;

Overlast

Wij beperken het aantal medewerkers dat tegelijkertijd in uw woning werkt. Hierdoor heeft u overzicht wie er welke werkzaamheden in uw woning uitvoeren. Ook plannen we onze werkzaamheden zo dat we zo min mogelijk dagen in uw woon- en slaapkamers werken. Onze werktijden zijn vooralsnog op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur ’s ochtends tot 17.00 ’s middags.

Onze medewerkers verrichten werkzaamheden in alle vertrekken van uw woning. We vragen u om samen met familieleden, vrienden of buurtbewoners uw zelf aangebrachte voorzieningen waar aangegeven weg te halen. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld gordijnen, extra vensterbanken etc.

Als u hiertoe niet in staat bent, vragen wij u dat zo snel mogelijk bij ons aan te geven. Samen komen we tot een oplossing.

Coronavirus

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden volgen wij de richtlijnen van het RIVM om besmetting met het Coronavirus te voorkomen. Zo houden wij gepaste afstand en vragen wij naar uw gezondheid. Heeft u last van milde verkoudheidsklachten? Dan worden werkzaamheden uitgesteld tot het moment dat de klachten over zijn. Ook geven onze vaklieden u geen hand als ze kennismaken met u. Op voorhand danken wij u voor uw begrip.